Välkommen till IOT - AB Idrotts- & Trädgårdsanläggningar

Vi hjälper till året om

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom trädgårdsunderhåll, anläggning, snöröjning och källsortering och hjälper till att hålla ordning och reda åt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar i Stor-Stockholm. Vi finns tillhands året runt och ser till att uppfylla våra kunders önskemål oavsett om det handlar om plantering, stenläggning, sophantering eller att hålla snöfritt på vägarna.

På Idrotts- & Trädgårdsanläggningar tror vi på långsiktiga kundrelationer och att leverera kostnadseffektiva lösningar som håller. Genom att ha en nära kontakt med beställaren, vara lyhörda och ge råd om förbättringsåtgärder bidrar vår välutbildade personal till en trivsam, välmående och funktionell utemiljö hos våra kunder.

Vi hjälper till att göra närmiljön trivsammare.

Vår verksamhet som pdf »

Trädgårdsunderhåll

Trädgårdsunderhåll
För att en trädgård ska vara välmående och tilltalande krävs genomtänkt och regelbunden vård.
Läs mer »

Källsortering

Källsortering
Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en optimal lösning för källsortering och återvinning, från start till mål.
Läs mer »

Anläggning

Anläggning
Det långsiktiga tänkandet går igenom i allt vi gör och så även vid markrenovering.
Läs mer »

Vinterunderhåll

Vinterunderhåll
Under vinterhalvåret hjälper vi många av våra kunder med snöröjning och halkbekämpning.
Läs mer »