Företaget

AB Idrotts- & Trädgårdsanläggningar är ett trädgårds- markbyggnads- och källsorteringsföretag verksamt i hela Stockholm. Kunder är i huvudsak fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltare samt deras hyresgäster.

Företaget startades 1954 och hade fram till mitten av 70-talet främst idrotts- och trädgårdsanläggningar som specialitet. Därefter kompletterades verksamheten med trädgårdsskötsel och källsortering som idag är den större delen.

Långsiktighet och kvalitet är alltid i fokus och garanteras genom vår utbildade och kunniga personal samt ett gott samarbete med våra kunder.