Referenser

Fastighetsbolag

AMF Fastigheter
COOR Service Management
Kungsleden

Samfälligheter

Marieviks Andra Samfällighet
Filmstaden Samfällighet
Järla-Sjö Samfällighet
Forum Nacka Samfällighet
Linjefartens Samfällighet
 
 
Några Bostadsrätter

Mirabellen i Hässelby
Karpdammen 4 i Hässelby
Gästsalen 1, 2, 3 i Hässelby
Taklisten i Hässelby
Staren 1 i Vällingby
Näckrosen i Solna
Kasematten i Solna
Sergeanten i Solna
Haga i Solna
Jungfrudansen i Solna
Källsprånget i Sundbyberg
Fjällnäset i Sundbyberg
Lötsjöhöjden i Sundbyberg
Bergaliden i Sundbyberg
Sicklaöarna i Nacka
Bergåsen i Nacka
Jakobsdalsvägen 23-27 i Nacka Strand
Agaten i Orminge
Tornen i Liljeholmen