Våra tjänster

För att ett utomhusområde ska vara välmående och tilltalande krävs genomtänkt och regelbunden vård.
En skötselplan som syftar till ett kontinuerligt underhåll och väl förberedd nyanläggning är grunden för det vi kallar Planerat Underhåll. På så vis uppnås kostnadseffktivitet inom trädgårdsunderhåll, snöröjning och källsorteringshantering.
Vi tror på långsiktiga relationer och lösningar. Vårt mål är alltid att nå ett varaktigt förhållande med våra kunder och som samarbetspartners arbetar vi tillsammans för en trivsam och funktionell utemiljö.